Startende ondernemer

Veel startende ondernemers hebben de eerste tijd geen behoefte aan een uitgebreid (duur) administratiepakket.
Veelal kunnen zij volstaan met een eenvoudige vorm van vastleggen waaruit in ieder geval de BTW-aangifte kan worden samengesteld en periodiek cijfers kunnen worden gelezen.


Met de door uzelf vastgestelde gegevens kunnen wij de juiste rapportages en aangiftes verzorgen.


Ons dienstenpakket bestaat naast de verwerking van uw administratie, het opstellen van jaarrekeningen en de fiscale aangiften Inkomstenbelasting en Omzetbelasting, uit het vervaardigen van financiële overzichten. (Liquiditeitsprognose, exploitatiebegroting en ondernemersplan)